Luonnonkosmetiikka – lupaus turvallisuudesta vai ympäristöteko?


Tukesin kosmetiikkavalvojat ovat havainneet , että luonnonkosmetiikkaan liittyvissä kirjoituksissa luodaan usein mielikuvia:

 • luonnonmukainen ja näin ollen turvallisempi kuin synteettiset valmisteet
 • valmiste sisältää ei-herkistäviä luonnon eteerisiä öljyjä
 • kemikaaliton”.

Niillä ilmeisesti pyritään viestimään kuluttajalle, että kyseinen tuote olisi parempi valinta kuin ns. tavanomainen, synteettinen kosmetiikka. Onko se totuudenmukaista, se on sitten toinen juttu. Valmisteen vastuutahon on pystyttävä osoittamaan markkinointiväittämiensä todenperäisyys. Jos todenperäisyyttä ei pystytä osoittamaan, valvontaviranomainen voi vaatia lainsäädännön vastaisten markkinointiväittämien korjaamista lainsäädännön mukaisiksi.

Ovatko luonnosta peräisin olevista ainesosista valmistetut kosmetiikkavalmisteet turvallisempia kuin synteettiset kosmetiikkavalmisteet?

Eivät välttämättä. 

Kosmetiikkavalmiste, kuten ihovoide, hiustenpesuaine, meikkivoide, luomiväri tms. voi sisältää valmistajan valinnan mukaan joko vain luonnosta peräisin olevia ainesosia, vain synteettisiä ainesosia tai molempia. Sen on oltava tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olosuhteissa käytettynä turvallinen ihmisten terveydelle riippumatta siitä, mistä raaka-aineista se on valmistettu.

Kosmetiikkavalmisteen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, joista käytetyt raaka-aineet ovat vain yksi osa.  Turvallisuudessa keskeistä on myös se, että valmiste on valmistettu hyviä tuotantotapoja noudattaen. Hyvät tuotantotavat -standardi antaa ohjeita tuotannon eri vaiheisiin ja se auttaa minimoidaan riskitekijät, jotka muutoin saattavat heikentää valmiin valmisteen laatua.

Yleisimpiä kosmetiikan aiheuttamia haittavaikutuksia ovat erilaiset ärsytysoireet, herkistymiset ja allergia. Yksilötasolla tällaisia voi tulla, vaikka valmiste olisi täysin lainsäädännön mukainen. Valmisteet, joiden ainesosat ovat luonnosta peräisin eivät tee tähän poikkeusta.

Kosmetiikka ja hajusteallergia − ovatko eteeriset öljyt ratkaisu?

Kosmetiikkavalmisteissa käytetään hajusteraaka-aineita, jotka voivat olla täysin synteettistä alkuperää tai luonnosta peräisin. Kosmetiikkavalmisteissa käytetyissä hajusteraaka-aineissa voi olla herkistäviksi tunnistettuja ainesosia. Usein virheellisesti ajatellaan, että hajusteraaka-aineena luonnon eteeriset öljyt ovat turvallisempia kuin synteettisesti valmistetut hajusteet.

Asia ei kuitenkaan ole ihan näin mustavalkoinen. Eteeristen öljyjen haasteena on muun muassa se, että ne ovat voimakkaita usean ainesosan seoksia. Jos ei tiedä, mistä kyseinen seos koostuu, voi altistua tietämättään useille herkistäville ainesosille −ehkäpä myös niille, joille tietää olevansa jo herkistynyt.

Uskallanko käyttää kosmetiikkavalmisteita, jotka sisältävät eteeristä öljyä?

Kyllä uskallat. Oleellista on, että valmisteen valmistaja on selvittänyt eteerisen öljyn koostumuksen ja merkinnyt kosmetiikkavalmisteen ainesosaluetteloon asianmukaisesti ne ainesosat, jotka siihen tuleekin merkitä.

Käännä katse kosmetiikkapakkauksen ainesosaluetteloon, jos haluat välttää hajusteiden käyttöä. Hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmien sekä niiden raaka-aineiden mukanaolo on ilmoitettu ainesosaluettelossa termeillä ”parfum” tai ”aroma”. Tällä hetkellä tunnetaan 26 herkistäväksi tunnistettua hajusteainesosaa.

Nämä hajusteainesosat on ilmoitettava ainesosaluettelossa kyseessä olevan aineen INCI-nimellä pitoisuuden ylittäessä

 • 0,001% valmisteissa, joita ei huuhdella pois tai
 • 0,01% valmisteissa, jotka huuhdellaan pois.

Valvonnan terveiset

Erityyppisissä kirjoituksissa viljellään mustavalkoista lähestymistapaa siitä, että luonnonkosmetiikka olisi turvallisempaa kuin synteettinen kosmetiikka. Me Tukesin kosmetiikkavalvojat emme kuitenkaan havainneet kosmetiikkavalmisteissa turvallisuuteen vetoavia tekstejä, kun tarkastelimme satunnaisesti valittujen, luonnon raaka-aineista valmistettujen, kosmetiikkavalmisteiden pakkausmerkintöjä.

Tarkastettujen pakkausmerkintöjen markkinointiväittämissä korostui kestävä kehitys.

Erityyppisissä kirjoituksissa luotu mielikuva kemikaalittomuudesta olisi hankalampi todistaa, sillä kemikaaleja on kaikkialla. EU:n kemikaalilainsäädännössä kemikaali on aine tai seos. Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Samat lainsäädännön velvoitteet luonnosta peräisin olevilla ja tehtaassa valmistetuilla ainesosilla

 • EU:n kosmetiikka-asetus (EY) 1223/2009 on EU-alueella suoraan sovellettavaa kosmetiikkalainsäädäntöä. Tässä asetuksessa ei määritellä, mitä luonnonkosmetiikka on. Kosmetiikkavalmisteen ainesosia koskevat samat lainsäädännön vaatimukset riippumatta siitä, onko ainesosa peräisin luonnosta tai onko ainesosa valmistettu tehtaassa.
 • Vastuu valmisteen lainsäädännön mukaisuudesta on valmisteen vastuutahoilla, eli valmistajalla, EU-maahantuojalla ja jakelijalla. Valmistaja on vastuussa valmisteesta, kun valmistus tapahtuu Euroopan unionin alueella.
 • Kosmetiikkaa esittävistä markkinointiväittämistä säädetään Euroopan komission väittämäasetuksella (EU) 655/2013

Tukes
Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

 • Et sitoudu mihinkään
 • Se ei maksa sinulle mitään
 • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen